Rwanda Day 2Rwanda Day 3Rwanda Day 4Rwanda Day 5Rwanda Day 6 GorillasTravel to Kigali & Day 1Uganda Day 1Uganda Day 2Uganda Day 3Uganda Day 4Ethiopia Day 1Ethiopia Day 2Ethiopia Day 3Photos by OthersEthiopia